Hem

Alternativet

Vårt lokala parti i Ljungby

Cloud Callout: En lärare ska ägna sig mera åt eleverna än en massa pappersarbete. Detsamma gäller inom vården!
Cloud Callout: Allaktivitetshus åt våra ungdomar. I förra valet stödde andra partier oss i detta. Efter valet svek de andra partierna både oss och väljarna - men framförallt ungdomarna!
Cloud Callout: För oss spelar det ingen roll om förslagen kommer från vänster eller höger. Vi går på sunt förnuft i vårt parti!
Cloud Callout: De äldre ska själva välja vilken vård de vill ha - inte vi politiker
Cloud Callout: Konsumentinformation i skolan i tidig ålder - så man slipper Kronofogden!
Cloud Callout: Bättre handlingskraft i fullmäktige - inte flera långbänkar!

Visioner och målsättning

Att arbeta för att skattebetalarna får ut mesta

och bästa i alla lägen för sina skattepengar

Cloud Callout: Ljungby kommun behöver bara 2 kommunalråd. Ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Vidare ta bort 2:e vice ordförande i alla våra nämnder. De kostar bara pengar.
Cloud Callout: För demokratin - behåll den lokala valdebatten i skolan

Vård & omsorg

Sörja för att kommuninvånarna får den vård och omsorg som krävs i varje enskilt fall.

 

Tillse att tillräckligt med personal finns, som arbetar inom dessa områden.

 

Tillse att det finns lägenheter för särskilt boende. Se till så att valfriheten kommer att fungera.

Skola

Införa kvalitetsstyrning av verksamheten i skolan.

 

Låta ansvariga i skolan få de resurser som krävs för att ge eleverna den undervisning och hjälp som behövs, att skolplikten följs och att föräldrarna snarast kontaktas vid elevers frånvaro.

 

Utbilda våra barn i hushållsekonomi och konsumentfrågor.

Miljö

Verka för att tillräckliga resurser finns för bevakning av att miljölagarna efterlevs.

 

Samverka med byråd, sockenråd etc. Vad gäller anläggning och skötsel av parker och blomsterrabatter, rengöring av parksoffor m.m.

 

Tillse att handikapporganisationers önskemål om förbättringar för handikappade genomförs.

 

Medverka till att trygga kommuninvånare från olika slag av brott som inbrott, rån och misshandel m.m. Stödja brottsofferjouren i arbetet med att hjälpa brottsoffer.

Kultur- och fritidsmöjligheter

Verka och stödja ideell verksamhet så vår rika mängd av kulturaktiviteter såväl som fritidsmöjligheter kan bibehållas och utvecklas.

 

Verka för att mera görs för ungdomarna i åldern

13-20 år i form av ett allaktivitetshus.

Näringsliv

Vi ser nyföretagandet som en överlevnadsfråga. Fler företag ger flera arbeten. Vi vill skapa de förutsättningar som krävs för nyetablering av företag i kommunen samt samverka med företagen i frågor som berör utbildning och miljöaspekter.

 

Vi vill jobba för att fler ungdomar kommer i praktik och se till att utbildningen sker efter företagens behov.