Att ni röstar på ett parti som försöker påverka övriga partier att anpassa vår kommunala flyktingpolitik så att våra kommuninvånare inte drabbas av ytterligare nedskärningar inom välfärden. I första hand skall vi ta hand om de flyktingar som redan är här på ett bättre sätt. Om vi ej anpassar vår flyktingmottagning är risken stor att vi hamnar i samma ekonomiska läge som Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och i viss mån Växjö.

Alternativet

Vårt lokala parti i Ljungby

Rounded Rectangular Callout: En röst på Alternativet i kommunvalet den 14/9 betyder:

Utgifterna fördelas på Barn– och utbildningsnämnden och Socialförvaltningen vilka får allt svårare att få sin budget i balans och får hela tiden göra omfördelningar och besparingar inom välfärden.

Rounded Rectangular Callout: I Ljungby kommun redovisar man bara inkomsterna från vår flyktingmottagning

T ex om det gäller en sädesfläkt i Värmsjö, ett privat avlopp på landsbygden eller snedparkeringar i Ljungby stad. En stor fråga är hela Ljungby kommuns budget för 2015 vilken vi avgjorde med våra röster.

Rounded Rectangular Callout: För oss är ingen fråga för stor eller för liten!

...i vår kommun, så bygg dem då så att de inte stör våra kommuninvånare och sänker priset på deras fastigheter

Rounded Rectangular Callout: Om vi skall ha vindkraft...

...(inom missbruksvården) så att man efter behandling ska ha ett smidigt övergångsboende innan man släpps till eget boende. Eventuellt hade det barit bra om man kunde få tillgång till t ex pensionat Älgen i Annerstad.

Rounded Rectangular Callout: Vi vill ha en komplett kedja...

Då våra valsedlar försvann från de flesta vallokaler vid förra valet, se till att ni har valsedlar med er till vallokalen.

Rounded Rectangular Callout: Återgå till demokratiska val!
Rounded Rectangle:  Glöm ej att kryssa på valsedeln!
Rounded Rectangle: Ni har väl inte glömt kadaverfabriken och Stormens hus?
Vi kommer även fortsättningsvis att försöka stoppa sådana vansinnesprojekt!
Rounded Rectangular Callout: Storleken spelar ingen roll

Trots massivt motstånd från dom andra partierna har vi i Alternativet äntligen fått till stånd en ombyggnad av ishallen